Wettelijke vermeldingen

 

Copyright


Eigendom van de site

De teksten, foto's, het grafische ontwerp, de animaties, de diapresentaties, de geluiden, de structuur en de presentatie van de site vormen de inhoud ervan die eigendom is van de onderneming WILEMMA BVBA, ingeschreven onder ondernemingsnummer 0466.383.522 en waarvan het hoofdkantoor zich bevindt te Biekorfstraat 17 - 8400 Oostende - België.

Elke gedeeltelijke of gehele reproductie van de inhoud van deze site, door welk middel dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming WILEMMA BVBA is streng verboden. Elke overtreding van dit verbod is een strafbaar feit volgens de wettelijke bepalingen betreffende het intellectueel eigendom.


Merk

COULEUR LOCALE is een gedeponeerd merk van de heer Christophe POTIGNY, hoofdredacteur van deze site en directeur van de onderneming WILEMMA BVBA. Dit merk wordt gebruikt als handelsnaam voor de verschillende activiteiten.

Elke gedeeltelijke of gehele reproductie van dit merk, door welk middel dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van of namens de heer Christophe POTIGNY is streng verboden. Elke overtreding van dit verbod is een strafbaar feit volgens de wettelijke bepalingen betreffende het industrieel eigendom.

 

Vertrouwelijkheidbeleid


Bescherming van de gegevens

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in verband met de bewerking van vertrouwelijke informatie, erkent de onderneming WILEMMA BVBA dat zij een verklaring heeft verricht bij de Commissie voor de Bescherming van het Privéleven (CBPL).

Identificatienummer bij de CBPL: VT005009127.

De persoonlijke gegevens die door de gebruikers van deze site worden verschaft zijn bestemd voor de behandeling van hun bestelling, het beheer van hun account zodat zij toegang hebben tot het raadplegen en het downloaden van afbeeldingen, het toezenden van bijwerkingen, het aanbieden van nieuwe producten en diensten en hen op de hoogte houden van de actualiteit en de evenementen die verband houden met de activiteiten van COULEUR LOCALE. De informatie over hun profiel, zoals leeftijd en geslacht, zijn bestemd voor het presenteren van individuele diensten en producten of speciale aanbiedingen.

COULEUR LOCALE verplicht zich deze inlichtingen niet aan derden door te geven en de vertrouwelijkheid ervan te respecteren. Alleen onze partners in de activiteiten die verband houden met deze site kunnen toegang hebben tot deze gegevens.

Sommige informatie betreffende het bladeren van de gebruiker op de site kan worden vastgelegd, met name de geraadpleegde pagina's, de data en tijd van de verbinding, de periode dat de gebruiker op de site blijft en de meest gebruikte woorden bij het zoeken naar afbeeldingen, producten en diensten. Deze informatie is anoniem en maakt het ons niet mogelijk de gebruiker te identificeren.

COULEUR LOCALE behoudt zich het recht voor om op elk moment haar vertrouwelijkheidbeleid te wijzigen, op voorwaarde dat dit op de site wordt vermeld.


Recht van wijziging

De gebruiker beschikt over het recht van toegang, wijziging en beroep betreffende zijn persoonlijke gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een verzoek aan het volgende adres:

WILEMMA BVBA
Biekorfstraat 17
8400 Oostende
België