Gebruiksvoorwaarden

 

Opponeerbaarheid


De gebruiker aanvaardt de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden van de website van COULEUR LOCALE met uitsluiting van alle andere voorwaarden en erkent dat hij hiervan kennis heeft genomen voor raadpleging en gebruik van de site.

 

Links


Deze site kan links bevatten naar andere sites die wel of niet eigendom zijn van COULEUR LOCALE. Deze sites bezitten een eigen inhoud, vertrouwelijkheidbeleid en links naar andere sites.

COULEUR LOCALE heeft geen enkele controle over deze sites waarvan zij geen eigenaar is en kan de bescherming van uw persoonlijke gegevens hierop niet garanderen. Behalve indien dit specifiek wordt aangegeven, ondersteunen wij geen enkele van deze sites en nemen dus nadrukkelijk afstand van de inhoud ervan. Deze regel is van toepassing op alle links naar sites van buitenstaanders. Wij verzoeken dus elke gebruiker om de maatregelen te raadplegen die door deze sites zijn ingesteld.

De websites evolueren snel en sommige van hen kunnen verdwijnen of achterhaald zijn. Hoewel COULEUR LOCALE er alles voor doet om de actualiteit te volgen, kunnen wij niet garanderen dat de links die wij u bieden altijd bijgewerkt zijn.

 

Informaticabescherming


De gebruiker verplicht zich geen enkel virus, spyware of bestand te introduceren, opzettelijk of niet, dat het correct functioneren van de site kan schaden, op straffen van rechterlijke maatregelen. Wij verzoeken dus iedere gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te nemen voor de controle van het gebruikte materiaal, voordat hij zich op de site aanmeldt.

 

Wijziging van de site


Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing verbeteringen of wijzigingen aan te brengen op het gebied van de informatie, diensten, producten of andere inhoud die op de site wordt voorgesteld of aangeboden.

 

Site management

VIRTUALMEDIA


www.virtualmedia.fr